ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η VICTORVISION Α.Ε. ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό την ενεργή συμμετοχή της στο χώρο της δυναμικής ψηφιακής σήμανσης (Digital Signage) με σκοπό την επικοινωνία, την προβολή, την διαφήμιση, την υποστήριξη πωλήσεων και τη διατήρηση πελατείας. Έχει καταφέρει μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να είναι μια  πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία στον τομέα της.

H εταιρία εξελίσσεται με τον ίδιο ραγδαίο ρυθμό που αναπτύσσονται και οι τεχνολογίες Digital Signage βελτιώνοντας την λειτουργία, την οργάνωση και τις τεχνικές γνώσεις της.

Ο πρωταρχικός της στόχος είναι η μελέτη των αναγκών των πελατών της και η ανάπτυξη ιδανικών λύσεων με αποκλειστική χρήση προϊόντων υψηλής ποιότητας. Οι εταιρίες που εκπροσωπεί επιλέγονται με προσοχή και η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουν ελέγχονται εξονυχιστικά από τους ανθρώπους της.

Η βασική της επιδίωξη είναι η δημιουργία σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης με πελάτες και προμηθευτές ξεπερνώντας τις προσδοκίες τους.

Τα στελέχη της προέρχονται από τον χώρο της διαφημιστικής φωτογραφίας, των οπτικοακουστικών συστημάτων και των δικτύων Η/Υ και έχουν να επιδείξουν μακρόχρονη εμπειρία στους τομείς ενασχόλησής τους.

Οι συντελεστές επιτυχίας της είναι:

  • Εξειδικευμένο προσωπικό.
  • Υπερσύγχρονος εξοπλισμός.
  • Ικανό απόθεμα προϊόντων. 

Τα αντικείμενα εργασιών της VICTORVISION είναι:

  • Σχεδίαση και μελέτη λύσεων ψηφιακής σήμανσης (Digital Signage).
  • Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού.
  • Δημιουργία, αποστολή και διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου.

Η εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ωστόσο μπορεί να ακολουθήσει τις ανάγκες των πελατών της όπως αυτές διαμορφώνονται σε άλλες χώρες.

Σύνδεσμοι

http://www.lightchrome.gr/

http://www.victorgallery.gr/